فرم استخدام

 • فرم رزومه

  موارد ستاره دار اجباری هستند و باید حتما پر شوند.
 • مشخصات فردی

 • مشخصات تحصیلی (اطلاعات از مقطع دبیرستان به بعد ذکر شود)

 • سوابق کاری بیمه ای

 • دوره های آموزشی و تخصصی

 • مهارت های رایانه ای

 • آشنایی با زبان های خارجی

 • معرفین

 • سایر اطلاعات