اخبار و اطلاعات

اخبار ، روندها و بینش های جهان مهندسی و نوآوری در زیرساخت ها را کشف کنید

اخبار ، روندها و بینش های جهان مهندسی و نوآوری در زیرساخت ها را کشف کنید


ما در حال تلاش برای تغییر بنیادی نحوه طراحی ، تحویل و بهره برداری از زیر ساخت ها هستیم
بخش زیرساخت به سرعت در حال پیشرفت است و به نیازهای متغیر جامعه و چالش های بی سابقه ای که سیاره ما با آن روبرو است پاسخ می دهد.
آریان نگین کیش می کوشد تا به یکی از بهترین ها در مهندسی ، طراحی و مدیریت پروژه دست یابد و در اینجا ما آخرین دیدگاه ها ، دیدگاه ها و اخبار مدیران و متخصصان خود را به اشتراک می گذاریم.

رسانه ها >