پوشاندن نمای ساختمان با مواد فتوولتائیک میتواند باعث شود هر ساختمان انرژی برق مورد نیازش را از انرژی خورشید تابیده به نمای خودش تامین کند.

امروزه شرکتهای تولید کننده اقدام به تولید نوع بی رنگ این پوشش کرده اند که در نتیجه میتوان دیوارها ، شیشه ها و مصالح ساختمان با نمای عادی و توانایی تولید برق داشت.

مارس 6, 2021 8:04 ب.ظ