امروزه نقش عایق ها در صنعت ساختمان انکار ناپذیر است و بسیار مهم شده است.

انتقال گرما از طریق دیوارها و فریم های ساختمان باعث کاهش بهره وری از انرژی و اتلاف آن میشود. امروزه نوعی ژل عایق توسط ناسا ابداع شده که ۴۰% اتلاف کمتری دارد و در سفینه های فضایی استفاده میشود.

این نوع آوری میتواند آینده ساختمان هایی باشد که با صرف انرژی بسیار کمی به دمای مناسب برسند.

مارس 6, 2021 8:03 ب.ظ