سیمان یکی از پر کاربردترین مصالح برای ساخت و ساز است که نمیتوان نقش آن را در ساختمان سازی ( و البته نقش مخرب آن بر محیط زیست) را انکار کرد. محققان به تازگی نوعی بتن ساخته اند که ترک های ایجاد شده خودش را ترمیم میکند . در حقیقت نوعی میکرو کپسول آهکی زمانی که آب وارد درز ترک ها میشود ، حفره ایجاد شده را پر میکند و انسجام بنا را حفظ میکند.

مارس 6, 2021 8:02 ب.ظ