google-site-verification: google1f73e7d15a8630aa.html

درباره ما

به شرکت آریان نگین کیش خوش آمدید!

آریان نگین کیش، تحت نظر مجموعه هلدینگ صبا میهن در حوزه ساختمان سازی و مال سازی فعالیت خود را از سال ۱۳۹۰ آغاز کرده است. این شرکت با اتکا به ارزش ها و سرمایه انسانی متخصص و کارآمد خود در راستای خدمات خود از ابتدایی ترین گام های پروژه های ساخت و ساز تا آخرین مراحل اداری آن در کنار مشتریان خود خواهد بود. این خدمات شامل انتخاب زمین، تعیین و تغییر کاربری، اخذ مجوزات لازم در کناار استفاده از بهترین مصالح و تجهیزات روز دنیا و بهره گیری از تکنولوژی های روز دنیا در پروژه های عمرانی اعم از  مال های تجاری، اداری و مسکونی در سطح کشور متناسب با فرهنگ ایرانی و استاندارهای جهانی میباشد.

معرفی کلی سازمان

هلدینگ صبا ميهن ، در سال ۱۳۷۸ به جهت سرمایه گذاري و كسب ارزش افزوده در زمينه هاي: مشاركت در طرح هاي صنعت و معدن ،كشاورزي ، تجارت ، سرمایه گذاري در بورس و اوراق بهادار ، انرژي و ساختمان با احداث مجتمع هاي چند منظوره و مسکونی، كمک به توسعه صنعت ساختمان كشور از طریق حضور در بخشهاي مهندسی تبليغات، بازاریابی و فروش، مشاوره مدیریتی و سازمانی، سرمایه گذاري و تحليل اقتصادي، بهره برداري و نگهداري پروژه هاي ساختمانی، و امور مربوط به خدمات زمين، املاک و مستغلات شروع به فعاليت كرد. در همين راستا جهت سرمایه گذاري در صنعت ساختمان اقدام به تأسيس شركت آریان نگين كيش به عنوان شركت زیر مجموعه در سال ۱۳۸۷ نمود. پس از اتمام عمليات اجرایی پروژه مسکونی آریان كيش و ساختمان اداري ظفر، شركت آریان نگين كيش با تغييرات حاصله در اساسنامه و كادر مدیریتی، در سال ۱۳۹۲ جهت انجام پروژه هاي متعدد به منظور سرمایه گذاري در زمينه احداث ساختمان هاي تجاري، اداري و مسکونی و با مشاركت نيرو هاي خبره در صنعت ساخت و ساز و املاک و شبکه تأمين در بازارهاي مذكور، با اتکا بر دانش روز و تکنولوژي هاي نوین اطلاعاتی، ارتباطی و منابع انسانی خود فعال شد و به همين منظور شركت در تاریخ ۱۶ / ۰۸ / ۱۳۹۲ طی نامه اداره ثبت شركت ها به شماره ۴۴۲۵۰۸ / ۴۱ شعبه اي در تهران تأسيس نمود.

موضوع فعالیت شرکت آریان نگین کیش مطابق با اساسنامه

انجام كليه امور مربوط به طراحی، مشاوره، ساخت كليه ابنيه ساختمانی، تأسيساتی، سازه هاي بتنی و فلزي، فعاليت هاي مربوط به
تجهيزات وسایل برقی و مکانيکی مرتبط .
در آبان ماه سال ۱۳۹۲ با هدف توسعه فعاليتهاي شركت ، ماده مربوط به اساسنامه به صورت ذیل اصلاح گردید :

سرمایه گذاري درصنعت ساختمان ، طراحی ، مشاوره و اجراي پروژه هاي ساختمانی و عمرانی ، سرمایه گذاري در پروژه هاي ساختمانی ، شهرک
سازي ، بلند مرتبه سازي ، انبوه سازي با سایر كاربري ها اعم از : اداري ، تجاري ، مسکونی ، خدماتی ، تفریحی و فرهنگی ، ارائه خدمات فنی و مهندسی ، مدیریت اجراء پيمانکاري و نظارت بر اجراء و هر فعاليتی عملياتی كه مربوط به موضوع فعاليت شركت باشد.

با توجه به مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۴ / ۰۱ / ۹۴ موضوع فعاليت شركت بدین شرح تکميل گردید : انجام هرگونه فعاليت معدنی ، صنعتی و بازرگانی و سایر امور از قبيل عمليات اكتشاف ، استخراج ، بهره برداري و فرآوري كليه كانسارهاي معدنی و انجام امور صنعتی با ایجاد كارخانجات و كارگاه هاي توليدي و فرآوري مربوط به معدن و امور بازرگانی از هر قبيل مانند خرید و فروش، واردات و صادرات مواد معدنی خام و فرآوري شده، ماشين آلات و ابزار آلات و تجهيزات مربوط به معدن، ایجاد كليه اقدامات و
معاملات مربوط به خرید دارایی هاي منقول ، ماشين آلات ، تاسيسات ، قطعات و لوازم یدكی در داخل و خارج از كشور، ارائه خدمات در حوزه راه اندازي, راهبري, تعمير و نگهداري و مدیریت بهره بردار در مجتمع هاي ساختمانی اعم از تجاري, مسکونی, اداري, فرهنگی، ارائه خدمات بازار زمين و مسکن و ساختمان با انواع كاربري ها مشتمل بر مهندسی بازاریابی, فروش و خدمات قبل و پس از فروش، تحقيقات بازار, مطالعات اقتصادي و مدیریت كسب و كار، ارائه خدمات در زمينه فنی, اداري, حقوقی و مشاوره اي، تهيه و خرید زمين و ساختمان جهت اجراي پروژه هاي ساختمانی با انواع كاربري در داخل و خارج از كشور، جذب سرمایه هاي اشخاص اعم از حقيقی و حقوقی جهت هر نوع سرمایه گذاري و مشاركت، دریافت اعتبار و یا هرگونه تسهيلات از بانکها و سایر موسسات اعتباري به صورت ارزي و ریالی، واردات و صادرات كليه كالاهاي مجاز خدمات ترخيص كالا, امورگمركی, تامين انواع كالاها، شركت در كليه مناقصات داخلی و بين المللی و انعقاد قراردادهاي مرتبط با موضوع فعاليت شركت،برگزاري و یا شركت در نمایشگاههاي داخل و خارج از كشور به منظور ارائه فعاليتهاي شركت، اخذ و قبول نمایندگی شركت برابر اشخاص حقيقی و حقوقی در داخل و خارج از كشور و انجام كليه عمليات و معاملات كه به طور مستقيم یا غير مستقيم به تمام و یا هریک از موضوعات فوق مربوط باشد.

بیانیه سازمان:

ارائه خدمات برتر فنی و مهندسی با رعایت كامل استانداردها و استفاده از بهترین مصالح و تجهيزات روز دنيا و نيز بهره گيري از تکنولوژي هاي نوین صنعت ساختمان در ساخت پروژه هاي عمرانی اعم از : تجاري ، اداري ، مسکونی و… در سطح كشور متناسب با سبک زندگی ایرانی – اسلامی و با رویکرد مدیریت كلان پروژه ها و برون سپاري خدمات فنی و مهندسی بعنوان یک برند برتر.

چشم انداز سازمان:

شركت فنی و مهندسی آریان نگين كيش با برخورداري از مناسب ترین سطح توانمندي هاي مدیریتی و سرمایه انسانی پر بازده در تمامی سطوح و فعاليت هاي سرمایه گذاري در عرصه ساخت و ساز به منظور تبدیل شدن به برندي مطرح و معتبر در ارائه خدمات مرتبط شامل تبليغات، بازاریابی و فروش، تحقيقات بازار، برنامه ریزي استراتژیک، سرمایه گذاري و تحليل اقتصادي، بهره برداري و نگهداري و امور مربوط به خدمات زمين و املاک و مستغلات و قرار گرفتن در شمار شركت هاي برتر كشور را در چشم انداز توسعه خود مد نظر قرار داده است .
در این شركت رعایت شئونات ، موازین اخلاق حرفه اي ، مسئوليت پذیري و امانت داري در هر شرایط مقدم بوده و اجراي صحيح قوانين و مقررات و رعایت نظم و انضباط سازمانی ركن اساسی فعاليت ها می باشد.

چشم انداز شرکت در افق ۱۴۰۵

تبدیل شدن به مرجعی معتبر و پيشرو در سطح ملی جهت راهبري پروژه هاي بزرگ ساختمانی از طریق تکيه بر دانش و توانمنديهاي بومی.

مأموریت شرکت:

ماموریت اصلی شركت ارائه خدمات تخصصی در حوزه مدیریت ساخت به منظور ایجاد هماهنگی ميان مراحل مختلف برنامه ریزي، طراحی و ساخت در پروژه هاي ساختمانی و حصول اطمينان از برآورده نمودن نيازمنديهاي مشتریان با هدف خلق ارزش پایدار از طریق ایجاد شبکهاي از كاركنان و همکاران متخصص و با انگيزه در زمينههاي مختلف كاري و همچنين سرمایه گذاري در پروژههاي ساختمانی زود بازده در قالب طرحهاي مشاركتی می باشد.
از سیاست های اصلی شرکت » منافع سازمان « • توجه به رشد و توسعه مستمر کارکنان و مشارکت واقعی آنان در می باشد.
اتکا بردانش روز و فن آوري هاي نوین اطلاعاتی و ارتباطی و مدیریت بهينه شبکه سراسري تأمين از منابع اصلی و كليدي شركت جهت توليد و انتقال ارزش منحصر به فرد به مشتریان بازار زمين و ساختمان می باشد.
توجه به رشد، سودآوري و افزایش سهم بازار، با مدنظر قراردادن اصول حرفه اي و اخلاقی كسب و كار و توجه به آرمان هاي اخلاقی و ارزشی كشور از اصول پایه اي فعاليت هاي شركت می باشد.

ارزش های سازمان:

صداقت و اعتمادآفرینی
حرفه اي گري
خلاقيت و نوآوري
توانمندسازي كاركنان و شركاء تجاري
بهره وري
یکپارچگی و مسئوليت پذیري
كار تيمی

مسئولیت ها و شرح خدمات شرکت:

۱- تهيه و تنظيم آئين نامه ها و دستورالعمل هاي لازم و پيگيري تصویب آنها .
۲- جذب و بکارگيري سرمایه هاي انسانی متناسب با مأموریت هاي محوله .
۳- بررسی ، تنظيم و عقد توافق نامه هاي شركت .
۴- ساماندهی و پيگيري پرونده هاي پروژه هاي گذشته بمنظور مختومه كردن آنها .
۵- نظارت و كنترل بر روند اجراي پروژه هاي جاري از طریق سامانه هاي كنترل پروژه و ….. .
۶-مطالعه ، بررسی و عقد قرارداد با پيمانکاران ، مشاوران ، و آزمایشگاه هاي فعال .
۷- مستندسازي و طبقه بندي اطلاعات و سامان دهی املاک در اختيار شركت .
۸- پيگيري اخذ مجوزهاي لازم جهت اجراي پروژه هاي عمرانی از شهرداري ها ، دفاتر ثبت و سایر مراكز ذیربط .
۹-بررسی ، نظارت و تهيه نقشه هاي اجرایی .
۱۰- پيگيري اخذ انشعابات مورد نياز پروژه ها .
۱۱- نظارت بر تأمين مواد و تجهيزات مورد نياز پروژه ها و نيز تأمين موارد لازم .
۱۲- تهيه و بررسی و تصویب برنامه هاي ساليانه ، ميان مدت و دراز مدت .
۱۳- بررسی و كنترل صورت وضعيت هاي ارائه شده .
۱۴- ارزیابی و ارزشيابی نيروي انسانی شركت .
۱۵- انجام فعاليت هاي پيمانکاري ، خدمات مدیریت طرح و مدیریت ساخت ، پيمان مدیریت و ارائه خدمات در سایر زمينه هاي
عمرانی
۱۶- مطالعه ، بررسی و شناسایی سرمایه گذاران و املاک مناسب جهت سرمایه گذاري .
۱۷- فعاليت در زمينه ساخت و اجراي مجتمع هاي تجاري ، اداري ، مسکونی و… و همچنين مشاوره ، نظارت و مدیریت در فرآیند
ساخت.
۱۸- مطالعه ، بررسی و تهيه توجيه اقتصادي پروژه ها .
۱۹- تهيه و تنظيم گزارشات نوبه اي و غير نوبه اي .
۲۰- مستندسازي پروژه ها و تهيه شناسنامه هاي لازم .

چرا باید ما را انتخاب کنید؟

تکنولوژی های نوین

تکنولوژی های نوین

آریان نگین کیش کوشیده تا با به کارگیری آخرین تکنولوژی و فناوری ها، خدمات با کیفیتی را ارائه دهد.

مجری برتر

مجری برتر

از اجرا تا آخرین مراحل اداری پروژه با تکیه بر نیرو و برنامه ریزی دقیق همراه شما هستیم.

تیم حرفه ای

تیم حرفه ای

از دیگر سرمایه های آریان نگین، نیروی متخصص و حرفه ای است که در جهت ارائه خدمات فنی و مهندسی

برنامه ریزی بهینه

برنامه ریزی بهینه

با بهره گیری از دانش اقتصاد روز و بهبود مستمر در راستای ارائه خدمات برتر به متقاضیان و مشتریان

دریافت مشاوره

مشاوره با متخصصین و مهندسین آریان نگین کیش

پروژه های ما

۰ +
سال تجربه
۰
پروژه ها به پایان رسید
۰
رضایت مشتری
۰
افتخارات و تندیس

پروژه های به اتمام رسیده

تمامی حقوق این سایت متعلق به " شرکت فردا بهتر نگاه نو" میباشد.