بررسی مقاومت در ساختمان های مرتفع(قسمت اول)

شرکت آریان نگین کیش (تحت نظر هلدینگ صبا میهن)سالها تلاش وتجربه خود را برای بررسی مقاومت در ساختمان های مرتفع و بهبود هرچه بیشتر در پروژه های خود با در هم آمیختن دانش و طراحی ومصالح باکیفیت بالا بکار بسته وبه عنوان یکی از پیشرو ترین شرکت ها در صنعت ساختمان شناخته شده است . دراین مقاله به بررسی مقاومت در ساختمان های مرتفع می پردازیم

طراحی صحیح فونداسیون:

از عواملی که موجب افزایش مقاومت در ساختمان های بلند می‌شود، طراحی اصولی فونداسیون است. فونداسیون کمک می‌کند کل سازه بتواند در برابر بارهای سنگین مقاومت کندبرای این نوع ساختمان ها معمولاً ستون های بتنی قطور و بلند استفاده می شود.

بررسی مقاومت سازه در برابر بارهای جانبی:

ساختمان های مرتفع و سازه های بلند لزوماً باید در برابر وزش بادهای شدید و وزش توفان، زمین‌لرزه و تغییرات شدید اقلیمی و آب و هوایی بسیار مقاوم باشند. در نظر گرفتن فشار و تنش هایی که از جانب سازه به آن وارد می شود، عامل مهمی است که در طراحی باید مورد نظر قرار گیرد.

مقاومت ساختمان های مرتفع

مقاومت ساختمان های مرتفع

مقاومت سازه در برابر وزش باد:

اگرچه سازه ها و ساختمان های مرتفع، طبق اصول مهندسی طراحی می شوند، اما مقاومت در برابر وزش باد که از هر جهت به ساختمان وارد می شود، امری ضروری است. یک ساختمان مرتفع باید فشار باد را که در تمام نقاط از ارتفاع کم تا ارتفاع بالا می‌وزد، تحمل کند. به طور مثال سرعت باد در زمین های مسطح حدود ۱۰۰ کیلوگرم بر متر مربع است. این سرعت می‌تواند در مناطق مختلف به حدود ۲۵۰ کیلوگرم بر هر متر مربع نیز برسد.
اگر بخواهیم یک رابطه کلی برای میزان بار وارد شده به ساختمان و ارتفاع بیان کنیم می توان گفت این دو فاکتور به صورت مستقیم با یکدیگر در ارتباط اند. با افزایش ارتفاع ساختمان، میزان بار وارد شده از سوی باد به ساختمان افزایش پیدا می‌کند. حداکثر میزان باد برای شرایط طوفانی، حدود ۸۴۰ گرم بر متر مربع گزارش شده است.

در طراحی یک سازه با ارتفاع زیاد، علاوه بر فشار بار وارد شده از سوی باد، باید به شکل ساز نیز توجه کنید. برای سازه های باریک تر، فشار باد سریعتر می تواند سازه را خم کند. در ارتباط با فشار وارد شده بر ساختمان های بلند، در نظر گرفتن فرکانس طبیعی ساختمان و فرکانس امواج باد اهمیت دارد. آنچه به عنوان پدیده رزونانس یا تشدید فرکانس، تداخل این دو با یکدیگر اتفاق می‌افتد، در همین حوزه محاسبه می شود.

وبلاگ مرتبط

ارسال دیدگاهآدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.